Sunbrella Furniture Fabrics

Garanties

Bij Kussenallure heeft uitstekende garanties. Dit kunnen we makelijk geven omdat we alleen met de beste stofsoorten werken. De lichtechtheid ligt ver boven het gemiddelde. de kussens zijn wasbaar, vlekwerend en waterafstotend.

KussenAllure waarborgt de duurzaamheid en kleurvastheid (minimaal 5/8 tot bij Sunbrella en Sunproof 7/8. Kleurweerstand onder invloed van uv-straling en weersomstandigheden, volgens de normen NF EN ISO 105 B02 en NF EN ISO 105 B04) van de In & Out Furniture doeken Kussenallure. De waarborgperiode gaat in op de aankoopdatum en loopt 5 jaar bij Sunbrella en 1,5 jaar bij Sunproof. Deze garantie geldt voor alle aankopen vanaf 14/12/2010 en valt onder de hier genoemde voorwaarden en garanties:

Dienst overeenkomst wel gedekt:

 • Kussen Allure vervangt gratis het deel van de stof dat erkende gebreken vertoont, met uitzondering van alle kosten en alle andere schadeloosstelling om welke reden ook.
 • Elke klacht moet binnen tien dagen na vaststelling van het gebrek gericht worden op het verkooppunt waar de aankoop werd gedaan. Dat moet gebeuren met een aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Bij die brief moet ook de aankoopfactuur zitten.
 • Het doek moet beschikbaar zijn voor de experts van Kussen Allure of van zijn verzekeringsmaatschappij.
 • Vervanging of terugbetaling van doek met onvolkomenheden verlengt niet de duur van deze waarborgperiode. Deze conventionele garantie dekt uitsluitend onbederfelijkheid en kleurvastheid van regelmatig onderhouden doeken, bij normaal gebruik.

 

Dienst overeenkomstig zijn niet gedekt:

 • De niet door Kussen Allure geleverde prestaties: confectie van het doek of andere.
 • Onvolmaaktheden zoals vlekken, vouwen, plooien, te wijten aan handeling tijdens de confectie van het doek of tijdens de installatie ervan.
 • Onvolkomenheden door veroudering en normaal gebruik van het doek.
 • Gevolgen van de manier van installeren, van milieuomstandigheden of van gebruik dat niet overeenstemt met de normale voorwaarden, normale vaktechnieken of normen van Kussen Allure of met de normale bestemming van het doek.
 • De herstelling van schade of gebreken aan het doek na ongeval of onzorgvuldigheid buiten de verantwoordelijkheid van Kussen Allure of door overmacht. Is met name uitdrukkelijk uitgesloten elke schade die te wijten is aan:
 • Elementen en materialen die verband houden met het doek in het eindproduct;
 • Gebrek aan onderhoud of gebruik van ongeschikte producten of instrumenten: er mag geen sprake zijn van gebruik van detergenten, chemische producten of oplosmiddelen of van schrapers of andere werktuigen die het oppervlak van het doek kunnen beschadigen.
 • Bliksem- of weersomstandigheden of een ongewoon milieu.
 • Atmosferische of fytosanitaire vervuiling.
 • Bezoedeling door dieren.
 • Fouten in de behandeling door de gebruiker, opspuiten van verschillende producten, ophangen van voorwerpen aan het doek, val van voorwerpen, schokken, verkeersongevallen, vandalisme, brandvlekken van sigaretten of brand.

Het genot van deze conventionele waarborg verhindert niet de uitoefening van de wettelijke waarborg.

 

garanties

Veilige stoffen

Sunbrella en Sunproof stoffen zijn veilig voor mens en natuur.

Sunbrella stoffen kregen na tests het ecolabel Oeko-Tex 100: dit kwaliteitsla- bel garandeert dat het textiel geen schadelijke stoffen bevat en geen risico inhoudt voor de gezondheid, de huid of het milieu.

De stoffen van Sunbrella zijn Greenguard Indoor Air Quality gecertificeerd.

Dit certificaat garandeert dat uw Sunbrella doek geen gassen afgeeft die schadelijk zijn voor de luchtkwaliteit binnen in huis. U kunt het doek dus gerust gebruiken voor elke toepassing waar geode luchtkwaliteit van belang is; dit is textiel dat mee helpt de binnenlucht gezond te houden.

 

Sunbrella Garanties

Sunbrella stoffen zijn duurzaam. De kleurpigmenten worden al tijdens het productieproces gemengd in het hart van de vezels zelf, zelfs vóór de productie van de draden. Daardoor is Sunbrella een stof met kleuren die niet vervagen en niet weg te wassen zijn. De kleur is door en door, zoals bij een wortel. en niet als een radijs.In klassiek textiel worden kleurstoffen toegevoegd aan de oppervlakte van de draden of van het weefsel. Zo raakt de kleur niet verder dan de buitenkant en verdwijnt of vervaagt ze na verloop van tijd. De kleur is alleen aan de oppervlakte, zoals bij een radijs.

Levering van kussens op maat

Wij streven ernaar om binnen 12 werkdagen uw kussens te leveren. En garanderen binnen 3 weken. Dit is verschillend gezien de zomer drukte. Gemiddeld heeft u de kussens binnen 14 dagen in huis. 

Stoffen

Wat zeggen anderen over de kussens op maat van KussenAllure?

Bekijk meer reviews op webwinkelkeur.

webwinkelkeur